Beredskabshistorie     Barak H1

 i 

Frøslevlejren

En vandring gennem Redningsberedskabets Historie.

I Beredskabsforbundets Informationsbarak - Barak H1, vises redningsberedskabets indsats og arbejde (CB, CBU, CF, Brandvæsen, Falck, Politi, Civilforsvars-Forbund, DKB (Danske Kvinders Beredskab) og det nuværende Redningsberedskab mv.) opdelt i perioden før 1929 og derefter i 10-års perioder frem til i dag. Endvidere vises glimt fra Tyske flygtninge i Danmark 1945 -1949. og Danske Kvinders Beredskabs historie.

Åbent 1. april - 31. oktober, dagligt kl. 9-17

Entré - gratis

Post adresse:
Beredskabshistorie
Barak H1
Lejrvejen 103
Frøslevlejren
6330 Padborg

Tlf.: 74 67 68 87 (1. april - 31. oktober, dagligt kl. 9-17)
e-mail: h1@bbsyd.dk
Billede af Frøslevlejren
Naturstyrelsen Nationalmuseet

Redningsberedskab

&

Førstehjælp

Beredskabsstyrelsen
Beredskabsforbundet
BeredskabsInfo
Falck
Dansk førstehjælpsråd (DFR)
Dansk Røde Kors
TrygFonden
Dansk Råd for genoplivning (DRG)
Hjerteforeningen

WWW søgning

GOOGLE

Valid HTML 4.01!  Valid
	 CSS!